Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej

Działania w ramach projektu obejmują również organizację szkoleń z zakresu opieki długoterminowej, gerontologii i geriatrii dla lekarzy zainteresowanych tą tematyką. Główny nacisk tych szkoleń położony jest na specyfikę starzenia się, najczęstsze choroby i problemy zdrowotne u osób leczonych w warunkach instytucji opieki długoterminowej, a także na tak zwane „wielkie problemy geriatryczne” - jak upadki, zaburzenia poznawcze, choroby ośrodkowego układu nerwowego.
 
Celem tych działań jest podniesienie kompetencji (tj. doskonalenie umiejętności, podniesienie wiedzy i doskonalenie postaw) w zakresie opieki długoterminowej, gerontologii i geriatrii wśród lekarzy zainteresowanych tematyką. Ponadto zwiększona zostanie dostępność szkoleń dotyczących opieki długoterminowej, geriatrii i gerontologii. Promowane będą najbardziej skuteczne modele opieki długoterminowej, w tym opieki nad osobami w wieku podeszłym.

AktualnościUczestnikiem szkolenia może być osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza, spełniająca jedno z następujących kryteriów:
 • posiadająca zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej na stanowisku lekarza, niezależnie od posiadanej specjalizacji, w podmiocie leczniczym będącym lub niebędącym przedsiębiorcą;
 • odbywająca specjalizację z medycyny rodzinnej
Zapraszamy lekarzy wszystkich specjalności (w tym lekarze POZ), zainteresowanych  tematyką opieki długoterminowej, w tym szczególnie geriatrią i gerontologią.
 


Tematyka szkoleń w poszczególnych edycjach obejmować będzie m.in. następujące zagadnienia:

EDYCJA NR 1

 • biologia starzenia się, czynniki przyspieszające i opóźniające postęp starzenia się
 • przebieg starzenia się poszczególnych układów i narządów
 • choroby spowodowane starzeniem się
 

EDYCJA NR 2

 • specyfika chorowania w starości
 • niewydolność serca - czy potrzebne jest podejście geriatryczne
 • tak zwane „wielkie problemy geriatryczne” - upadki, dysfunkcje zwieraczy, odleżyny
 • i inne
 

EDYCJA NR 3

 • otępienia i choroby afektywne w starości
 • leczenie neuroleptykami w starości
 • choroba Parkinsona
 

EDYCJA NR 4

 • Całościowa Ocena Geriatryczna
 • komunikowanie się z chorymi w wieku podeszłym
 • prezentacja trudnych przypadków
 


Rekrutacja


Rekrutacja do udziału w szkoleniach rozpoczyna się od maja 2015r. i trwa do wyczerpania miejsc przewidzianych w Projekcie.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie ZOL w Krakowie (pawilon administracyjny,

I piętro, pokój nr 122 - sekretariat) w dni robocze (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od  8.00 do 15.00.  lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres ZOL w Krakowie.

Zgłoszenie na daną edycję szkoleń przyjmowane są najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem edycji.
 

Proponowane terminy


Proponowane terminy - edycja 1
Proponowane terminy - edycja 2
Proponowane terminy - edycja 3
Proponowane terminy - edycja 4


Dokumenty


załącznik nr 1 - formularz_zgłoszeniowy oraz deklaracja_uczestnictwa w_projekcie.docx
załącznik nr 2 - oświadczenie o pomocy de minimis.docx
załacznik nr 3 - formularz_informacjide_minimis.xlsx
27.05.2015 - umowa - szkolenie lekarskie.doc
27.05.2015 - regulamin szkoleń dla Lekarzy.docxDla kogo ?


Dla personelu medycznego
specjalizującego się w opiece
długoterminowej, geriatrii i
gerontologii.

Zasady realizacji


 • szkolenia mają charakter szkoleń otwartych
 • w ramach projektu zorganizowane zostaną 4 edycje szkoleń, na które może zapisać się każda osoba zainteresowana jego tematem posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza.
 • szkolenia realizowane będą na terenie województwa małopolskiego
 • formą prowadzenia szkoleń są wykłady i zajęcia warsztatowo – seminaryjne,
 • każda edycja obejmuje 120 godzin szkoleniowych
 • udział w szkoleniach jest bezpłatny.
   

Ile to kosztuje ?

Udział w projekcie jest bezpłatny

0 zł
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.