Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej

Założeniem projektu jest poprawa jakości życia osób przewlekle chorych, w tym szczególnie osób w wieku podeszłym, poprzez poprawę jakości leczenia i opieki nad nimi. W tym celu realizowane są działania ukierunkowane na podniesienie kompetencji lekarzy i pielęgniarek w zakresie leczenia osób wymagających opieki długoterminowej.


infoinfo 
Szkolenia dla pielęgniarekSzkolenia dla lekarzySzkolenia dla pacjentów i opiekunów 


Lekarze, pielęgniarki oraz opiekunowie biorący udział w szkoleniach realizowanych w ramach projektu zdobędą wiedzę i umiejętności przydatne w codziennej praktyce, a także będą mieli szansę stać się liderami w zakresie opieki geriatrycznej w swoich miejscach pracy i środowiskach.
 
Dzięki podjętym działaniom możliwa będzie efektywna współpraca interdyscyplinarna pomiędzy personelem medycznym i pacjentami oraz ich opiekunami, dzięki której poprawi się jakość opieki medycznej i podniesie się jakość życia pacjentów.
 
Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach !!


Dla kogo ?


Dla osób w wieku podeszłym,
przewlekle chorych,
niepełnosprawnych,
czasowo lub trwale niesamodzielnych,
wymagających pomocy
Dla opiekunów osób w wieku podeszłymDla personelu medycznego
specjalizującego się w opiece
długoterminowej, geriatrii i
gerontologii.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.