Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej

Realizowany przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie projekt ukierunkowany jest na wsparcie opieki długoterminowej sprawowanej we własnym środowisku pacjentów i adresowany jest zarówno do pacjentów, jak i ich opiekunów.

W celu zapewnienia ww. grupie optymalnych warunków w zakresie opieki i nadzoru nad dobrym stanem zdrowia, w tym przeniesieniu opieki z instytucji do domów pacjentów, w ramach projektu zorganizowano system usług doradczych oraz wypożyczalnię sprzętu medycznego takiego jak: materace przeciwodleżynowe, łóżka szpitalne, wózki inwalidzkie oraz balkoniki.

W wyniku tych działań  możliwe jest jak najdłuższe przebywanie osób w wieku podeszłym we własnym środowisku, blisko krewnych i przyjaciół, przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnej pomocy fachowej

Korzyści dla osoby objętej bezpośrednio opieką:

  • poprawa lub utrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej, pozwalającej na jak najdłuższe funkcjonowanie w środowisku domowym,
  • utrzymanie jak najlepszej jakości życia,
  • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa poprzez sprawowanie fachowego nadzoru, wsparcie edukacyjne, instrumentalne i psychiczne oraz możliwość konsultacji telefonicznych w sytuacjach trudnych,
  • profilaktyka powikłań związanych z unieruchomieniem – wypożyczenie łóżek szpitalnych i materacy przeciwodleżynowych, wózków inwalidzkich, sprzętu do bezpiecznego przemieszczania się pacjenta,
  • podniesienie stanu bezpieczeństwa zdrowotnego dla osób mieszkających na terenach z utrudnionym dostępem do specjalisty, oddalonych od stacjonarnej opieki medycznej.

Korzyści dla opiekunów, bliskich osób objętych bezpośrednio opieką:

  • uzyskanie wsparcia edukacyjnego, emocjonalnego, instrumentalnego,
  • wzbogacenie wiedzy i umiejętności na temat postępowania z osobą chorą w domu, profilaktyki powikłań, możliwości skorzystania z dodatkowych form opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
  • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.


Dla kogo ?


Dla osób w wieku podeszłym,
przewlekle chorych,
niepełnosprawnych,
czasowo lub trwale niesamodzielnych,
wymagających pomocy
Dla opiekunów osób w podeszłym wieku
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.