Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej

W ramach projektu wdrażane są metody rehabilitacji i leczenia obejmujące nowatorskie rodzaje terapii zajęciowych takich jak:


Muzykoterapia
forma terapii posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnymi deficytami zdrowia,


Dogoterapia
są to zajęcia wspomagające inne metody terapii w których motywatorem jest odpowiednio wyszkolony pies. W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie prowadzone są zajęcia z udziałem psa wspomagające terapię funkcji poznawczych.


Kinoterapia
metoda terapeutyczna wykorzystująca korzystny wpływ na rehabilitację i aktywność treści takich jak odpowiednio dobrane filmy, reportaże, felietony.

GaleriaHortiterapia
to zajęcia polegające na wykorzystywaniu ogrodu i roślinności do poprawy funkcjonowania pacjenta. Podstawowym założeniem hortiterapii jest obcowanie z naturą (hortiterapia bierna) oraz aktywny udział pacjentów w pracach ogrodniczych tj. sadzenia, pielęgnacji (hortiterapia czynna).


Biblioterapia
forma leczenia wykorzystująca użycie wyselekcjonowanych materiałów czytelniczych jako pomocy terapeutycznej.

Galeria


Powyższe formy terapii zajęciowych dostosowuje się do indywidualnych potrzeb pacjentów.


Celem terapii zajęciowej jest zapobieganie skutkom ograniczania aktywności (która towarzyszy chorobie) i przywracanie zdolności do aktywnego życia w interakcji z otoczeniem. Poprzez uczestnictwo w różnych formach aktywności zorganizowanej i celowej osoby w wieku podeszłym i przewlekle chore nie pozostają bierne, nie zanika w nich inicjatywa i chęć do pracy oraz chęć nawiązywania i kontynuowania kontaktów z innymi.


Dla kogo ?


Dla osób w wieku podeszłym,
przewlekle chorych,
niepełnosprawnych, czasowo lub
trwale niesamodzielnych,
wymagających pomocy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.