Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej

W latach 2014 - 2016 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Krakowie realizuje projekt pt. „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”, współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, w ramach programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych”.

Beneficjentami projektu są przede wszystkim osoby starsze, przewlekle chore, niepełnosprawne, czasowo lub trwale niesamodzielne, wymagające pomocy, a także ich opiekunowie, rodziny oraz personel medyczny.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1Przebudowę Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia
2Rozwój wsparcia indywidualnego nad pacjentem
3Rozwój terapii zajęciowych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie
4Stworzenie i wdrożenie programu informacyjno - edukacyjnego „Złoty wiek”
Celem projektu jest budowanie sprawnego systemu opieki długoterminowej w województwie małopolskim poprzez zapewnienie profesjonalnych świadczeń z zakresu opieki długoterminowej.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Poprawa warunków bytowych i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie poprzez przebudowę Pawilonu nr 4.
  2. Zorganizowanie efektywnego systemu umożliwiającego rozwój tendencji zmierzającej do odchodzenia od opieki instytucjonalnej na rzecz rozwijania usług w dziedzinie opieki świadczonej w domu i w ośrodkach lokalnych poprzez rozwój wsparcia indywidualnego nad pacjentem.
  3. Dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie poprzez wprowadzenie indywidualnych terapii zajęciowych.
  4. Podniesienie wiedzy i kwalifikacji personelu medycznego w zakresie opieki długoterminowej, geriatrii i gerontologii poprzez stworzony system i wdrożony program edukacyjny.
  5. Zapobieganie występowaniu chorób związanych ze stylem życia poprzez działania informacyjne i promujące aktywny „złoty wiek”.

Projekt stanowi istotny element rozwoju Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie, a także poprawy standardu świadczonych przez placówkę usług w zakresie opieki medycznej. Jest odpowiedzią na problemy dotyczące zapewnienia specjalistycznej opieki ludziom w podeszłym wieku przez geriatrów i gerontologów. Przyczynia się do rozwoju usług opiekuńczych.

Wartość projektu to ok. 14 mln zł.


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY dzięki dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz ze środków własnych Gminy Miejskiej Kraków.

Ile to kosztuje ?

Udział w projekcie jest bezpłatny

0 zł
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.